برترین دانشگاههای ایران در سال ۲۰۱۶ براساس رتبه بندی سایماگو

ارسال شده توسط

با توجه به آماری که از سوی پایگاه علم سنجی سایماگو منتشر شده است، کشور ایران نخستین رتبۀ تولید علم در منطقه غرب آسیا را به خود اختصاص داده است. بر طبق آخرین گزارش پایگاه علم سنجی بین المللی سایماگو، رتبه بندی برترین دانشگاه های ایران در سال ۲۰۱۶ به شرح زیر می باشد:

۱_ دانشگاه تهران با رتبه ۹ در میان دانشگاه های منطقه غرب آسیا
۲- علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۲ در میان دانشگاه های منطقه غرب آسیا
۳- صنعتی شریف با رتبه ۱۵ در میان دانشگاه های منطقه غرب آسیا

سایماگو شرکتی فناورمحور است که در سال ۲۰۰۸ افتتاح شد.نظام رتبه بندی سایماگو بواسطه گروه پژوهشی دردانشگاه گرانادا دراسپانیا نیز با همین عنوان براساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزشی عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس، آنها را ارزیابی و رتبه بندی می کنند. این نظام رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۶ شامل سه دسته شاخص اصلی زیر می باشد:

الف- کیفیت: برتری در مرجعیت علمی، تاثیر نرمال شده و مدارک علمی نمایه شده بین المللی، تعداد کل نویسندگان موثر یک موسسه، مرجعیت علمی، همکاری بین‌المللی، پرنفوذترین مجلات علمی جهان و برتری علمی.
ب- نوآوری: دانش نوآوری و تاثیر تکنولوژیکی.
ج – مباحث اجتماعی: تعداد پیوندهای دریافتی وب سایت موسسه، حجم صفحات اینترنتی موسسه را با درنظر گرفتن سهم هر شاخص با زیر مجموعه‌های اصلی آن.


در سال ۲۰۱۶ از مجموع دانشگاه‌ ها و موسسات ۱۶ کشور خاورمیانه، درجمع ۵۱۴۷ دانشگاه و موسسه برتر جهان قرار گرفتند که کشورایران با ۹۹ موسسه، ترکیه با ۷۱ موسسه و مصر با ۳۰ موسسه، رتبه اول تا سوم را در منطقه داشته ‌اند و عربستان نیز با ۲۳ موسسه، نیز رژیم اشغالگر قدس با ۲۲ موسسه، ، امارات با ۸، اردن با ۶، عراق با ۵، لبنان با ۴، قطر و عمان، سوریه و کویت هرکدام با ۲ موسسه، فلسطین، یمن و بحرین هرکدام با یک موسسه جزء این رتبه بندی ها قرار گرفته است. دانشگاه‌ها و موسسات ایرانی در منطقه خاورمیانه از مجموع ۲۸۱ موسسه خاورمیانه و ۵۱۴۷ موسسه جهان، ۹۹ موسسه را به خود اختصاص داده‌اند و رتبه‌های بین ۹ تا ۲۸۰ را در منطقه و ۳۹۵ تا ۶۸۵ جهان کسب کردند. در آخر نیز دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد خراسگان اصفهان با رتبه ۲۷۷ منطقه و ۶۸۰ جهان، علوم پزشکی سمنان با رتبه ۲۷۸ منطقه و ۶۸۱ جهان و آزاد اسلامی واحد ساری با رتبه ۲۸۰ منطقه و ۶۸۵ جهان در رتبه‌های آخر قرار گرفتند.
بر طبق گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این آمار نشان می دهد رتبه‌ها نشان از بهبود وضعیت دانشگاه‌ها و موسسات ایرانی در سال ۲۰۱۶ میلادی در رتبه‌بندی جهانی و با اندکی سقوط در رتبه‌بندی منطقه‌ای دارد و دانشگاه‌های تهران با رتبه ۹ منطقه‌ای و ۳۹۵ جهان، علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۲ منطقه‌ای و ۴۳۵ جهانی و صنعتی شریف با رتبه ۱۵ منطقه‌ای و ۴۷۴ جهان، موسسات اول تا سوم ایران بوده‌اند و دانشگاه شریف هم در رتبه‌بندی منطقه‌ای و هم جهانی تنزل داشته است.