بزرگترین فلاسفه جهان

ارسال شده توسط

بزرگترین فلاسفه جهان طبق نظر نشریه «لایف استریم» نام برده شده اند. این نشریه که بررسی موضعات تاریخی و فلسفی می پردازد، «ابن سینا» را دهمین فیلسوف موثر و بزرگ تاریخ جهان می داند. در معرفی بزرگترین فلاسفه جهان با ما همراه باشید: 

افلاطون

آرستوکلس که به نام های پلاتون یا افلاطون شناخته شده، از بزرگترین فلاسفه ی یونان و جهان بوده است. افلاطون اولین فیلسوفی هست که از خود آثاری به جای گذاشته. آثار افلاطون به صورت گفت و شنود بوده و معروف ترین آن آثار جمهوری و ذات عدالت می باشد. وی همچنین اثری به نام ضیافت دارد که درباره عشق و احساس است. وی در مورد دموکراسی چنین نظری داشته که جامعه ، حکومت، قانون و مدیران دولت از پایه های مشترک دموکراسی هستند. همچنین گفته که سران دولت ها باید فلسفه بدانند.  

ارسطو

ارسطو، از مهمترین فلاسفه ی غرب است که برای مدت ۲۰ سال در مکتب افلاطون آموزش دیده است. وی در زمینه های مختلفی چون منطق، بیان، سیاست، فیزیک، متافیزیک و غیره از خود آثاری به جای گذاشته است. ارسطو فلسفه را دانش هستی دانسته است. ارسطو از اولین فیلسوف های تحلیلی است که زمین را در مرکز فلک های مختلف ترسیم کرده است. از کتاب های علمی ارسطو می توان به طبیعیات، علم کائنات جو و از کتب فلسفی وی سیاست و مابعدالطبیعه اشاره نمود.

رنه دکارت

رنه دکارت، فیلسوف و ریاضی دان بزرگ فرانسوی است. او در عصر رنسانس و سال ۱۵۹۶ متولد شده است. او در جوانی به ریاضیات علاقه مند بود، اما فکر وی معطوف به فلسفه بوده و فلسفه را بنیاد معرفت بشری می دانست. دکارت باور داشت که فلسفه، معرفت بشر بوده و اگر فلسفه به یقین نرسد، سایر دانش ها نیز قابل اعتماد نخواهند بود. دومین چیزی که دکارت را به خود مشغول کرد، رابطه جسم و روح، و پیش روی از نگرش مکانیکی و مادی به طبیعت بوده است.

جان لاک

جان لاک یکی از فلاسفه ی غرب بود که در سال ۱۷۰۴ در انگلستان متولد شد. وی را پدر لیبرالیسم کلاسیک شناخته اند. او پیرو مکتب تجربه گرایی بوده و روی شناخت شناسی و فلسفه ی سیاسی نظریه داده است. جان لاک یکی از موثرترین افراد در عصر روشنگری بوده است که نوشته هایش روی افراد بسیاری تاثیرگذار بوده است. او را سرآغازی در نگرش مدرن خوانده اند و گفته که بدون تفکر از هیچ فرد یا سنتی پیروی نشود.  

توماس آکویناس

قدیس توماس آکویناس، فیلسوف مسیحی ایتالیایی است که به حکیم آسمانی معروف می باشد. فلسفه ی وی برای سال های بسیاری فلسفه ی کلیسای کاتولیک بوده است، از همین روی علم و حکمت را جدا از دین اما در خدمت آن می داند. وی درباره ی فلسفه می گوید که کار فلسفه رفع شک و شبهات بوده است. یکی از آثار او براهین پنج گانه نام دارد که ۵ تقریر در برهان اثات وجود خدا می باشد.  

فریدریش نیچه

فردریش نیچه از فلاسفه ی غرب است که در سال ۱۸۴۴ در آلمان متولد شد. نیچه از موثرترین افراد روی تاریخ اندیشه مدرن بوده است. نیچه مرگ ملت را مردن آرمان ها و ارزش های انسانی دانسته و این امر را دلیل بر نفوذ مذهب و نابودی از پیش روی دانسته است. از آثار نیچه می توان به «در باب حقیقت و دروغ، در مفهومی فرااخلاقی» اشاره نمود که به ماهیت حقیقت، زبان و ارتباط آن ها با مفاهیم پرداخته است.