بزرگداشت کوروش کبیر

ارسال شده توسط

هفتم آبان ماه، روزی غیر رسمی در ایران در گرامی داشت کوروش کبیر است. کوروش اولین پادشاه شاهنشاهی هخامنشی بوده است. برای کوروش بزرگ، هیچ روزی به طور رسمی در تقویم ایران به نام کوروش کبیر ثبت نشده است، به همین منظور مردم ایران خودشان یک روز را برای بزرگداشت کوروش تعیین کرده است.

کوروش، اولین شاه شاهنشاهی هخامنش بود که بین سال های ۵۲۹-۵۵۹ برای ۳۰ سال حکومت کرده است.

دلیل انتخاب این روز نیز سال روز ورود کوروش بزرگ به بابل بوده است. علاقه مندان به کوروش و تاریخ و تمدن ایران، در این روز برای بزرگداشت فرهنگ ایرانی، به مقبره ی کوروش بزرگ در پاسارگاد می روند تا نام شاه بزرگ ایران را گرامی دارند.

اما متاسفانه نه تنها هیچ روزی برای گرامی داشت او در تقویم ثبت نشده، که تمام تورهای گردشگری سفر به شیراز را باید در این روز کنسل کنند. یکی از سایت های خبری آمریکا به نام هافینگتن پست، ۲۸ اکتبر را به نام روز کوروش معرفی کرده است. رحیم مشایی نیز در سال ۱۳۸۷ از در نظر گیری روزی به نام روز کوروش دفاع کرده بوده است.

تصاویری از تجمع مردم در روز کوروش در پاسارگاد را مشاهده کنید: 

بزرگداشت کوروش کبیر

بزرگداشت کوروش کبیر

بزرگداشت کوروش کبیر

بزرگداشت کوروش کبیر

بزرگداشت کوروش کبیر

بزرگداشت کوروش کبیر

بزرگداشت کوروش کبیر

بزرگداشت کوروش کبیر