بهترین تصاویر المپیک ریو ۲۰۱۶

ارسال شده توسط

پرچم برزیل در المپیک 2016

پرچم کشور برزیل در ۵ آگوست ۲۰۱۶ برفراز استادیوم ماراکانا به اهتزاز در آمد 

 

نقشه زمین در افتتاحیه المپیک ریو

نقشه زمین در استادیوم ماراکانا و در افتتاحیه المپیک ریو به تصویر کشیده شد. 

 

آتش بازی در المپیک

آتش بازی در سقف استادیوم ماراکانا، اتتاحیه المپیک ریو ۲۰۱۶ 

 

رقص در المپیک ریو 2016پرواز جرقه ها در حین رقص، افتتاحیه المپیک ریو ۲۰۱۶ 

 

رقص در المپیک ریو

اجرای رقص در استادیوم ماراکانا، افتتاحیه المپیک ۲۰۱۶ 

 

اجرای رقص در افتتاحیه المپیک ریو

رقصنده ی نوجوان قسمت "یک ایده کوچک می تواند تاثیرات زیادی بگذارد" را در افتتاحیه المپیک ۲۰۱۶ اجرا می کند

 

آتش بازی در المپیک 2016

آتش بازی در بالای ورزشگاه ماراکانا برای نمایش حلقه های المپیک ۲۰۱۶

 

رژه در المپیک 2016رژه اعضای تیم بولیوی در قسمت "رژه ملت ها" در افتتاحیه المپیک ۲۰۱۶

 

پائولینیو دا ویولااجرای پائولینیو دا ویولا برای افتتاحیه المپیک ۲۰۱۶

 

مشعل المپیک

روشن شدن مشعل المپیک توسط وندرلی کوردیرو در ۵ آگوست ۲۰۱۶، افتتاحیه المپیک ریو