جدول مدال های روز پنجم بازی های المپیک تابستانی ۲۰۱۶

ارسال شده توسط

جدول مدال های روز پنجم بازی های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ تا این لحظه از مسابقات به شرح زیر است. اولویت بندی این جدول براساس تعداد مدال های طلای هر کشور می باشد نه مجموع مدال ها. 

۱- آمریکا

آمریکا در المپیک 2016

آمریکا تا این لحظه از بازی های المپیک ریو، ۳۲ مدال در مجموع کسب کرده که شامل ۱۱ مدال طلا، ۱۱ مدال نقره و ۱۰ مدال برنز می شود. آمریکا در رشته ی شنا ۸ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۸ مدال برنز، در رشته ی تیراندازی ۱ مدال طلا و ۱ مدال برنز، در ژیمناستیک ۱ مدال طلا، ۱ مدال طلا برای دوچرخه سواری، ۲ مدال نقره برای شمشیر بازی، ۲ مدال نقره برای غواصی، ۱ نقره برای جودو، ۱ نقره برای تیراندازی با کمان و دو مدال نقره برای اسب سواری دریافت کرده است که مجموع آن ها به ۳۲ مدال می رسد.

۲- چین

چین در المپیک 2016

کشور چین با مجموع ۲۳ مدال تاکنون در جایگاه دوم بهترین مدال آورنده ها قرار گرفته است که شامل ۱۰ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۸ مدال برنز می شود. چین در وزنه برداری، ۴ مدال طلا و یک مدال نقره، در شیرجه ۳ طلا و یک برنز، در شنا ۱ طلا، ۲ نقره و یک برنز، ۱طلا ۱ نقره و ۲ مدال برنز برای تیراندازی، ۱ طلا و ۱ نقره در تنیس روی میز، ۲ برنز برای ژیمناستیک، ۱ برنز برای شمشیر بازی و ۱ برنز برای جودو دریافت کرده است. چین در دوره های مختلف المپیک نیز مدال آور بوده است.

۳- ژاپن

ژاپن در المپیک 2016

کشور ژاپن در المپیک تابستانی ریو ۲۰۱۶ جمعا ۱۸ مدال کسب کرد. این مدال ها شامل ۶ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱۱ مدال برنز می باشد. ژاپن در رشته ی ورزشی جودو ۳ مدال طلا و ۶ مدال برنز کسب کرد و از بیشترین مدال های جودو را به نام خود کرد، در رشته ی ژیمناستیک ۲ مدال طلا و در شنا، ۱ طلا، ۱ مدال نقره و ۳ مدال برنز کسب کرد. این کشور ۱ برنز در وزنه برداری و ۱ برنز برای اسلالوم قایقرانی دریافت کرد.  

۴- استرالیا

استرالیا در المپیک 2016

تا پایان روز پنجم از بازی های المپیک تابستانی ریو ۲۰۱۶ کشور استرالیا ۱۲ مدال در مجموع کسب کرد که ۵ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۵ مدال برنز می باشد. استرالیا با ۳ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز در شنا، بیشترین تعداد مدال را در این رشته کسب کرد. همچنین ۱ طلا در رشته راگبی ۷ نفره، ۱ طلا در تیراندازی، ۱ برنز در شیرجه، ۱ برنز در تیراندازی با کمان و یک برنز در رشته سوار کاری دریافت کرده است.

۵- مجارستان

 

مجارستان در المپیک 2016

مجارستان با کسب در مجموع ۷ مدال در رده هفتم جدول مدال های المپیک تابستانی ریو ۲۰۱۶ قرار گرفته است. این کشور ۵ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱ مدال برنز دریافت کرده است. مجارستان این ۷ مدال را در دو رشته ی ورزشی کسب کرده که ۳ مدال طلا و یک مدال برنز برای رشته شنا و ۲ مدال طلا و یک مدال نقره برای رشته ی شمشیر بازی بوده است. ۳ مدال از این ۷ مدال را کاتینکا هوسو، شناگر ۲۷ ساله ی مجارستان کسب کرده است.

۶- روسیه

روسیه در المپیک 2016

از دیگر کشورهای پر مدال المپیک تا پایان روز پنجم می توان به روسیه اشاره کرد که در مجموع ۱۵ مدال دریافت کرده که شامل ۴ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۴ مدال برنز می شود. این تعداد مدال بین ۷ رشته ورزشی تقسیم می شوند. روسیه در رشته شمشیربازی ۲ طلا ۱ نقره و ۱ برنز، در جودو ۲ طلا و ۱ برنز، در ژیمناستیک ۲ مدال نقره، ۱ نقره و ۱ برنز در تیراندازی، ۱ نقره و ۱ برنز در شنا، ۱ مدال نقره در دوچرخه سواری و ۱ نقره در تیراندازی با کمان کسب کرده است.

۷- کره جنوبی

کره جنوبی در المپیک 2016

کره جنوبی با مجموع ۹ مدال در جایگاه ۷ کشورهای مدال آور المپیک قرار می گیرد که  شامل ۴ طلا ۲ نقره و ۳ برنز می شود. کره در رشته تیراندازی با کمان بیشترین تعداد طلا را دریافت کرده که شامل دو مدال طلا می شود، ۱ طلا و ۱ برنز در شمشیربازی، ۱ طلا در تیراندازی، ۲ نقره و ۱ برنز در جودو و همچنین ۱ برنز در وزنه برداری کسب کرده است. کو بن چن در رشته تیراندازی با کمان از طلاهای ارزشمند این کشور  را کسب کرد.

۸- ایتالیا

ایتالیا در المپیک 2016

کشور ایتالیا در بازی های المپیک تابستانی ریو ۲۰۱۶ تاکنون ۱۱ مدال کسب کرده و درحال حاضر جایگاه هشتم در رده بندی براساس مدال را دارد که شامل ۳ مدال طلا، ۶ مدال نقره و ۲ مدال برنز می شود. تمام ۱۱ مدال این کشور بین ۵ رشته ورزشی تقسیم می شوند؛ ۱ مدال طلا و ۲ مدال نقره در شمشیر باز، ۱ طلا و ۲ نقره در تیراندازی، ۱ طلا و ۱ نقره در جودو، ۱ نقره در شیرجه و ۱ برنز در شنا دریافت کرده است.

۹- بریتانیا

بریتانیا در المپیک 2016

کشور بریتانیا که در این دوره از مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶ تاکنون ۱۲ مدال کسب کرده، دارای ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۶ مدال برنز بوده است. این کشور ۱ طلا و ۳ نقره در رشته ی ورزشی شنا، ۱ طلا و ۱ برنز در شیرجه، ۱ طلا در اسلالوم قایقرانی، ۲ برنز در تیراندازی، ۱ مدال برنز در ورزش جودو، ۱ برنز در ژیمناستیک و ۱ برنز در دوچرخه سواری دریافت کرده است. آدام پیتی شناگر بریتانیایی، بهترین قهرمانان این کشور بوده که ۱ طلا در رشته شنا دریافت کرده است.

۱۰- فرانسه

فرانسه در المپیک 2016

کشور فرانسه است که تا کنون مجموع ۶ مدال از بازی های المپیک ۲۰۱۶ دریافت کرده است. این ۶ مدال شامل ۲ مدال طلا،  3 مدال نقره و ۱ مدال برنز می شود. فرانسه ۱ مدال طلا و ۱ مدال نقره در رشته سوارکاری، ۱ طلا در اسلالوم قایقرانی، ۱ نقره در جودو، ۱ نقره در شنا و ۱ برنز در شمشیربازی دریافت کرده است. آستیر نیکولاس بهترین مدال آورنده ی فرانسه تاکنون بوده که ۱ طلا و ۱ نقره در سوارکاری دریافت کرده است.