عجیب‌ترین خیابان جهان

ارسال شده توسط

عجیب‌ترین خیابان جهان ثبت جهانی شده است. ‌خیابان بالدوین  شیب دارترین خیابان جهان در شهر دونیدن نیوزیلند قرار دارد. این خیابان در منطقه‌ای مسکونی در قسمت شمال شرقی دره لیندسی وجود دارد که از قسمت شرقی درۀ لیندسی کریک تا آن سوی سیگنال هال به طرف اپوهو کشیده شده است. میزان شیب آن به ۳۵ درصد می رسد که برابر با ۱۹ درجه است. شیب این خیابان آنقدر تند است که در بعضی نقاط راه رفتن را غیرممکن کرده و حتی دوچرخه سواری در این نقاط خطرناک است به طوری که سطح شیب های تند آن  بجای آسفالت، از جنس بتن است.  ثبت جهانی این خیابان سبب شده که گردشگران داخلی و خارجی نیز از این خیابان دیدن کنند. تصاویر زیر نمونه هایی از نمایش شیب تند این خیابان است.

عجیب‌ترین خیابان جهانعجیب‌ترین خیابان جهانعجیب‌ترین خیابان جهان