قدرتمندترین و سبکترین ماده موجود در جهان

ارسال شده توسط

قدرتمندترین و سبکترین ماده موجود در جهان توسط  گروهی از محققان ساخته شده است. این ماده‌ کاربردهای فوق العاده ای در صنعت خواهد داشت. با بررسی دانشمندان و محققان، اتم‌های کربن به شیوه خاصی کنارهم چیده شده و ماده  گرافن را تشکیل داده است. این ماده که از گرافن تشکیل شده، فرمی دو بعدی از کربن را دارد که بسیار نازک است و این یک ضعف اساسی بود که در مورد گرافن وجود داشت.
اکنون تیمی از محققان دانشگاه MIT، توانسته اند به وسیله ترکیب گرما و فشار یک ترکیب سه بعدی از گرافن بسازند. آنها در طی بررسی ها و آزمایش ها متوجه شدند که نمونه های ساخته شده از این ماده، هر چند تراکمی کمتر از فولاد دارد اما ۱۰ برابر آن قدرتمند است. به این صورت آن را سبک ترین و در عین حال مقاوم‌ترین ماده نامیدند.