قهرمانی سهراب مرادی در وزنه برداری المپیک ریو ۲۰۱۶

ارسال شده توسط

کاروان وزنه برداری ایران با دو ورزشکار در دسته ۹۴ کیلوگرم ساعت ۲:۳۰ بامداد به رقابت پرداخت. علی هاشمی با مجموع ۳۸۳ کیلوگرم، هفتم و سهراب مرادی، با مجموع ۴۰۳ کیلوگرم دومین طلای ایران را در شب ولادت امام رضا، برای کاروان امام رضا کسب کرد. قهرمانی سهراب مرادی در وزنه برداری المپیک ریو ۲۰۱۶ را به مردم عزیز ایران تبریک می گوییم. 

علی هاشمی برای اولین حرکت خود در یکضرب درخواست وزنه ۱۷۲ کیلویی را داد که در اولین و دومین حرکت خود قادر به مهار کردن این وزنه نبود. علی هاشمی برای سومین حرکتش وزنه ۱۷۳ کیلویی را انتخاب کرد و موفق به مهار کردن این وزنه شد و به حرکات یکضرب خود پایان داد.

علی هاشمی

اما سهراب مرادی اولین حرکت یکضرب خود را وزنه ۱۷۸ کیلویی آغاز کرد که قادر به مهار کردن آن نبود. سهراب شاهنامه وزنه برداری برای دومین حرکت خود وزنه ۱۷۸ کیلویی را انتخاب کرد و به راحتی آن را مهار کرد. او با انتخاب وزنه ۱۸۲ کیلویی و مهار آن، طلای خود را در مسابقه قطعی کرد.

علی هاشمی حرکت دوضرب خود را با وزنه ۲۱۰ کیلویی آغاز کرد و در مهار آن موفق بود. وزنه دوم وی ۲۱۷ کیلوگرمی را انتخاب کرد اما سپس آن را به ۲۲۰ کیلو افزایش داد که در آن ناموفق بود. حرکت سوم خود را نیز با مهار نکردن ۲۲۰ کیلو خاتمه داد.

سهراب مرادی

سهراب مرادی با انتخاب وزنه ۲۲۱ کیلویی به روی صحنه آمد و به سادگی آن را مهار کرد. سهراب برای دومین و سومین حرکت خود درخواست وزنه ۲۳۴ کیلوگرمی را داد که در مهار آن ناموفق بود. او پس از اتمام مسابقه، روی پرچم ایران سجده شکر به جا آورد.