کامران وفا برترین فیزیکدان دنیا برنده یکی از بزرگترین جوایز علمی جهان شد.

ارسال شده توسط

کامران وفا  فیزیکدان برجستۀ ایرانی و استاد دانشگاه هاروارد در زمینه نظریه ریسمان می‌باشد.  به همراه جوزف پلچینسکی و اندرو استرومینگر، به سبب پیشرفت علم ایشان درنظریه ریسمان، گرانش کوانتومی و نظریه میدان‌های کوانتومی، برنده جایزه فیزیک بنیادی شدند.

کامران وفا در سال ۱۹۶۰ در تهران به دنیا آمد. از استادان دانشگاه هاروارد است او فیزیکدان برجستۀ ایرانی و استاد دانشگاه هاروارد در زمینه نظریه ریسمان می‌باشد. وی در سال ۲۰۰۸ میلادی موفق به دریافت مدال دیراک شد.جایزه دستاورد علمی، مجموعه‌ای از جوایز است که در سه گروه دستاوردهای علوم زیستی، دستاوردهای فیزیک بنیادین و دستاوردهای ریاضیات اعطا می شود.
منابع: physics.harvard , F-theory , Evidence for F-Theory , F theory

تئوری ریسمان
 طبق گزارش تاپ لیست یکی از تئوری های مهم فیزیک تئوری ریسمان است. ما اطلاعاتی کم و بیش درباره تئوری های ذره ای می دانستیم اما براستی تئوری ریسمان چه چیزی را می خواهد به ما بگوید؟

کامران وفا در مورد رشته های یک بعدی ریسمان صحبت می کند که این ریسمان ها قادر اند تا در فرکانس های متفاوت به نوسان  بپردازند . هر فرکانس خاص موجب به وجود آمدن یک ذره ی خاص می شود . مقیاس و جرم ذره به نوع نوسان بستگی دارد . همچنین تئوری ریسمان به ما می گوید که نمی توان هیچ تفاوت اندازه گیری را نمی توان بین ریسمان هایی که به دور ابعاد کوچکتر پیچیده اند با ریسمان هایی که در ابعاد بزرگتر حرکت می کنند نمی توان یافت . جالب است که این ذرات دقیقا با نوسان است که طیف ریسمان نامیده می شود . 

تئوری ریسمان در ابتدا برای شرح  بوزون ها یا حاملان نیرو ارائه شده بود . اما با این تئوری می توان تئوری میدان های کوانتومی که در رابطه با به وجود آمدن ذرات و واکنش های بین آنها را شرح داد. چگونه می توان تئوری گرانش کوانتومی را تعریف کرد. دانشمندان بر آن شدند تا به وسیله ی این تئوری، تئوری گرانش کوانتومی را تعریف کنند. تئوری ریسمان دو گانگی ها از دیگر ویژگیهای تئوری ریسمان است که کاران وفا کاملا  این مباحث را شرح می دهند.

تئوری ریسمان

تئوری ریسمان

ابعاد اضافی تئوری ریسمان که تعداد آنها برابر ۱۰ و ۱۱ و ۲۶ تا است که تئوری برای شرح موضوعات نیاز به این ابعاد دارد. اما جالب است که بدانیم خود ریسمان ها دو نوع هستند که عبارتند از : 
۱- ریسمان های باز که دارای دو نقطه ی پایانی مشخص هستند 
۲- ریسمان های بسته که در آن نقاط پایانی اش به هم پیوسته و یک حلقه ی کامل را تشکیل می دهند این ها دارای خواص هستند که اندکی با هم تفاوت می کند و در همیشه در تمام ۶ تئوری ریسمان و ابر ریسمان با هم نمی آیند . از طرفی طول ریسمان معادل طول پلانک که در حدود  10 ^ -35 می باشد که با تکنولوژی ها کنونی اصلا قابل تصور هم نیست .