کیانوش رستمی قهرمان طلای المپیک

ارسال شده توسط

کیانوش رستمی قهرمان طلای المپیک در روز هفتم المپیک ایران با قهرمانی در دسته ۸۵ کیلوگرم اولین قهرمانی و طلای کاروان خود را به ارمغان آورد.

او با رقبای چینی، رومانی و قزاقستانی خود به رقابت پرداخت. کیانوش اولین حرکت یک ضرب خود را با وزنه ۱۷۴ کیلویی آغاز کرد، بعد از او دنیس اولانف از قراقستان با وزنه ۱۷۵ کیلویی کار خود را در یک ضرب تمام کرد. تیان تیانائو، حرفچینی کیانوش، از حرکات ۱۷۳ و ۱۷۸ کیلویی ناموفق ماند، اما در حرکت سوم خود، ۱۷۸ را زد و اوت نشد. کیانوش برای دومین حرکت یکضرب خود با ۱۷۹ کیلو روی صحنه آمد و ایران را به وجد آورد.

کیانوش اولین حرکت دو ضرب خود را با ۲۱۵  کیلو شروع کرد که ابتدا ناموفق بود و در حرکت دوم موفق شد تا همان وزنه را بالای سر ببرد. دنیس اولانف قزاقی نیز بعد از دو حرکت ناموفق بالاخره موفق به بالای سر بردن ۲۱۵ کیلو شد و وزنه بردار چینی، تیائو، بعد از شکست در دو حرکت ۲۱۰ کیلویی اول خود، برای سومین بار تقاضای وزنه ی ۲۱۷ کیلویی را داد و در سومین تلاش خود بالاخره موفق شد. کیانوش رستمی وزنه بردار با غیرت ایران هم برای سومین حرکت خود، وزنه ۲۱۷ کیلویی را انتخاب کرد و کاروان ایران را در المپیک طلایی کرد.

طلای کیانوش رستمی

کیانوش رستمی، قهرمان کرمانشاهی ایران با مجموع ۳۹۶ کیلو، اول شده و طلای المپیک را به دست آورد، تیان تیائو از چین با مجموع ۳۹۵ کیلو دوم و گابریل سینکرایان رومانی با مجموع ۳۹۰ کیلو سوم شد.