نیاز آقایان از رابطه جنسی

ارسال شده توسط

نیاز آقایان از رابطه جنسی و آنچه از خانم ها می خواهند کمی پیچیده شده است. مردها و انگیزه های آن ها دائما در حال تکامل هستند. مطالعات درباره رابطه جنسی آقایان باید در سال ۱۹۸۹ به پایان می رسید. سالی که روانشناس های بسیاری در دانشگاه ها روی این موضوع کار کردند. در این دانشگاه از خانم هایی با ظاهر متوسط رو به پایین خواسته شد که با آقایان صحبت کنند. بعضی از خانم ها فرد مقابل را به بیرون دعوت کردند، بعضی به منزل خود. تقریبا ۷۰% با خانه موافقت کرده و ۷۵% با داشتن رابطه ی جنسی در اولین روز قرار. نتیجه ی این مطالعه نشان می داد که اکثر مردها ترجیح می دهند در اولین روز قرار خود رابطه ی جنسی داشته باشند تا اینکه به یک رستوران بروند. در هر صورت تمام مطالعات به اینجا ختم نمی شود. مردها به خانم ها جذب می شوند؟ بله. مردها رابطه جنسی می خواند؟ بله. اما همچنان موضوعاتی وجود دارد که آقایان را پیچیده می کند. آن ها دنبال یک شخصیت خوب هستند، یک رمنس خوب و یک آغوش خوب. شاید آقایان رابطه ی جنسی را برای بهبود رابطه ی عاشقانه بخواهند، شاید بخواهند پیش از این رابطه به شما بگویند شما را دوست دارند.

۱- بگذارید نگاه کند

می توانید حرکات خود را طوری تنظیم کنید که او جذب شود. محرک های دیداری آقایان بیشتر از خانم ها هست. برخی از مردها تنها از تماشای اوج یک خانم، به نهایت لذت خود می رسند. پس نسبت به اینکه آقایان از چیزی که می بینند لذت می برند، موضع نگیرید و سعی کنید برای جذب آن ها، لذت دیداری آن ها را ارضا کنید. طبق مطالعاتی که روی افراد متاهل انجام شده، یکی از محرک ترین حرکات برای مردها این است که خانم بدن خود را لمس کند.

۲- نیاز جنسی او را فعال کنید

طبق مطالعات انجام شده روی مردها، آن ها علاقه ی بسیاری دارند که همسرشان به صورت فیزیکی آن ها را تحریک کند. شما باید نیاز همسر خود را بشناسید و بدانید که به چه صورت تحریک فیزیکی می شود.

۳- بوسیدن

یکی از مواردی که نیاز جنسی همسر شما را تحریک می کند، بوسه های عاشقانه است. حتی وقتی که در فکر دیگریست، با بوسیدن می توانید فکر او را به رابطه ی جنسی منحرف کنید. می توانید صورت همسر خود را ببوسید و یا سراغ دیگر قسمت های بدن او بروید. برای ادامه می توانید از حرکات ظریف رابطه جنسی دهانی استفاده کنید تا به شوهر خود لذت دهید.